قیمت
کد کالا
نام کالا
ردیف
تماس بگیرید
222110
دستگاه اتوسکوپ ریشتر مدلE-scope نور زنون سفید
1
تماس بگیرید
222111
دستگاه اتوسکوپ ریشتر (Riester) مدلE-scope نور LED مشکی
2
تماس بگیرید
Ri-scope

L3
دستگاه اتوسکوپ ریشتر (Riester) مدل Ri-scope L3 نور هالوژن
3
تماس بگیرید
Ri-scope

L
دستگاه اتوسکوپ ریشتر (Riester) مدل Ri-scope L نور هالوژن
4
تماس بگیرید
2010
اتوسکوپ ریشتر ( Riester ) مدل 2010 دسته فلزی
5
تماس بگیرید
E-scope


اتوسکوپ ریشتر ( Riester ) مدل E-scope نور معمولی
6
تماس بگیرید
Collin 5222
اسپكولوم مامائی ریشتر ( Riester ) مدل Collin 5222
7
تماس بگیرید
pederson 5212
اسپكولوم مامائی ریشتر ( Riester ) مدل pederson 5212
8
تماس بگیرید
Cusco 5233
اسپكولوم مامائی ریشتر ( Riester ) مدل Cusco 5233
9
تماس بگیرید
Cusco 5231
اسپكولوم مامائی ریشتر ( Riester ) مدل Cusco 5231
10
تماس بگیرید
Cusco 5230
اسپكولوم مامائی ریشتر ( Riester ) مدل Cusco   5230 مخصوص دوشیزگان
11
تماس بگیرید
pederson 5211
اسپكولوم مامائی ریشتر ( Riester ) مدل pederson 5211
12
تماس بگیرید
3726
دستگاه افتالموسکوپ ریشتر (Riester) مدلRi-scope L3 نور زنون
13
تماس بگیرید
E-scope
دستگاه افتالموسکوپ ریشتر (Riester) مدلE-scope نور معمولی مشکی
14
تماس بگیرید
E-scope
دستگاه افتالموسکوپ ریشتر (Riester) مدلE-scope نور معمولی سفید
15
تماس بگیرید
Ri-scope L
دستگاه افتالموسکوپ ریشتر (Riester) مدل Ri-scope L نور هالوژن
16
تماس بگیرید
1905
دستگاه پالس اکسیمتر ریشتر ( Riester ) مدلRi-fox N
17
تماس بگیرید
1850
دماسنج ديجيتالی ریشتر ( Riester ) مدل Ri Thermo 1850
18
تماس بگیرید
2050
ست كامل معاينه ریشتر ( Riester ) مدل Econom 2050 نور هالوژن
19
تماس بگیرید
3650
پنل معاينه ديواری ریشتر ( Riester ) مدل Ri Former 3650
20
تماس بگیرید
300-3650
پنل معاينه ديواری ریشتر ( Riester ) مدل Ri Former 3650-300
21
تماس بگیرید
1350
فشار سنج عقربه اي ریشتر( Riester ) مدل Exacta  دوشلنگه
22
تماس بگیرید
1382ri
فشار سنج عقربه اي ریشتر( Riester ) مدل 1382 با قابلیت اتصال مانومتر
23
تماس بگیرید
1312
فشار سنج عقربه اي ریشتر ( Riester )مدل Minimus II
24
تماس بگیرید
1468
فشار سنج عقربه اي ریشتر( Riester ) مدل Big ben پایه دار
25
تماس بگیرید
151-1376
فشار سنج عقربه اي ریشتر( Riester ) مدل E-mega دوشلنگه مشکی
26
تماس بگیرید
1478
فشار سنج عقربه اي ریشتر( Riester ) مدل Big ben پایه دار
27
تماس بگیرید
1002
فشارسنج جیوه ای ریشتر (Riester) مدل Diplomat
28
تماس بگیرید
107-1150
فشار سنج عقربه اي ضد ضربه ریشتر( Riester ) مدل Shock Proof
29
تماس بگیرید
1112
فشارسنج جیوه ای پایه‌دار ریشتر (Riester) مدل Empire 1112
30
تماس بگیرید
Ri Champion N
فشارسنج دیجیتال بازویی ریشتر ( Riester ) مدل Ri Champion N
31
تماس بگیرید
1440
فشار سنج عقربه اي کودکان ریشتر( Riester ) با 3 کاف در سایزهای مختلف
32
تماس بگیرید
02-4200
گوشی پزشکی ریشتر(Riester) مد Duplex.2 خاکستری
33
تماس بگیرید
01-4200
گوشی پزشکی ریشتر(Riester) مدل duplex خاکستری
34
تماس بگیرید
01-4177
گوشی پزشکی ریشتر(Riester) مدل Anestophone
35
تماس بگیرید
03-4240
گوشی پزشکی تخصصی قلب ریشتر (Riester) مدل Cardiophon آبی
36
تماس بگیرید
02-4240
گوشی پزشکی تخصصی قلب ریشتر (Riester) مدل cardiophon مشكي
37
تماس بگیرید
02-4200
گوشی پزشکی ریشتر(Riester) مدل Duplex.2 مشکی
38
تماس بگیرید
01-4200
گوشی پزشکی ریشتر(Riester) مدل duplex مشکی
39
تماس بگیرید
02-4230
گوشی پزشکی نوزاد ریشتر(Riester) مدل Duplex-neonatal طوسی
40
تماس بگیرید
05-4420
گوشی پزشکی اطفال ریشتر (Riester) مدل Duplex-baby سبز
41
تماس بگیرید
02-4420
گوشی پزشکی اطفال ریشتر(Riester) مدل Duplex-Baby طوسی
42
تماس بگیرید
04-4420
گوشی پزشکی اطفال ریشتر(Riester) مدل  duplex-baby قرمز
43
تماس بگیرید
04-4230
گوشی پزشکی نوزاد ریشتر(Riester) مدل duplex-neonatal قرمز
44
تماس بگیرید
05-4530
گوشی پزشکی نوزاد ریشتر(Riester) مدل duplex-neonatal سبز
45
تماس بگیرید
4051
گوشی پزشکی نوزاد ریشتر(Riester) مدل Duplex-neonatal
46
تماس بگیرید
7060
لارنگوسكوپ بزرگسال ریشتر ( Riester ) مدل Miller 7060
47
تماس بگیرید
7070
لارنگوسكوپ اطفال ریشتر ( Riester ) مدل Miller 7060
48
تماس بگیرید
7040
لارنگوسکوپ بزرگسال ریشتر ( Riester ) مدل Macintosh 7040


49
تماس بگیرید
7050
لارنگوسکوپ اطفال ریشتر ( Riester ) مدل Macintosh 7050


50
تماس بگیرید
635-3980
لوپ ریشتر (Riester) مدل XL Advantage 34cm
51
تماس بگیرید
625-3962
لوپ ریشتر (Riester) مدل SuperVu Galilean 46cm
52
تماس بگیرید
12770
فریم لوپ ریشتر (Riester) مدل Spectacle Frame
53
تماس بگیرید
625-3960
لوپ ریشتر (Riester) مدل SuperVu Galilean 34cm
54
تماس بگیرید
630-3961
لوپ ریشتر (Riester) مدل SuperVu Galilean 42cm
55